ΜΕΡΕΣ
ΩΡΕΣ
ΛΕΠΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

KING GARCIA

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 18.30 – STAGE 1

King García is an instrumental rock quartet based in Athens, Greece.

Inspired by old movies and hot summer days, King Garcia sings without lyrics while creating cinematic soundscapes that jump through genres.