Προσέχουμε το περιβάλλον

Αυτά είναι τα Zirius ποτήρια που προμηθευτήκαμε για το φεστιβάλ και θα μας περιμένουν στη Ζήρεια!

Χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα τέτοια θα καταφέρουμε να περιορίσουμε τα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης.

Θα κάνουμε καλό και στο περιβάλλον, μην καταναλώνοντας χωρίς λόγο πόρους, αλλά και στο φεστιβάλ περιορίζοντας τα σκουπίδια.
Στο τέλος θα φύγουμε και με ένα αναμνηστικό το οποίο θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε παντού!

Τα ποτηράκια είναι χρηστικά και όμορφα, ανακυκλώνονται πλήρως και είναι κατασκευασμένα στη Γαλλία.

Άλλοι καλλιτεχνεσ