ΜΕΡΕΣ
ΩΡΕΣ
ΛΕΠΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

ΠΑΙΔΙ ΤΡΑΥΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 19.15 – STAGE 1