Ανοιχτό μάθημα Wudang Tai Chi – Wudang Kung Fu

από τη Σχολή Παραδοσιακών Κινεζικών Τεχνών Γερανία


Η Σχολή Παραδοσιακών Κινεζικών Τεχνών ¨Γερανία¨ θα είναι και φέτος μαζί μας για το καθιερωμένο πλέον ανοιχτό μάθημα  και επίδειξη Wudang Tai chi – Wudang Kung Fu

Σάββατο 17:00 – 18:30